UNDSKYLD

Ved en beklagelig række af misforståelser og misfortolkninger blev der efter basaren lagt en video ud her på hjemmesiden af elever på skolen, der optræder med et korværk på scenen.
Det er i modstrid med skolens politik, derfor er den blevet fjernet igen.
Når vi ikke optager hverken billeder, lyd eller film af eleverne til månedsfester, skyldes det en række forhold, bl.a.:
Eleverne og lærerne skal have lov til at have deres intime frirum sammen, når de optræder (også selv om det omfatter 300 forældre ved en månedsfest, de er netop blevet inviteret til at dele dette skabende øjeblik).
Eleverne skal have lov til at opleve sig selv med hjertet i situationen, ikke gennem tanken bagefter. Eleverne skal have frihed til at stå lidt sjovt, lave en fejl osv, uden at det bliver gemt og kan vises senere.
Eleverne skal vide, at de ikke bliver optaget, kun på den måde sikrer vi en fri skabende optræden, der ikke skal rumme andre hensyn end dem, opgaven kræver.
Vi beklager det skete.
Lærerkollegiet.

Børn skal være børn

Vil du lære dig selv at kende,
se dig omkring i verden til alle sider.
Vil du lære verden at kende,
se ind i din egen sjæls dyb.                     

Rudolf Steiner
 

På Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg har eleverne næsten de samme fag, som deres kammerater i en dansk folkeskole. Men metoderne til indlæring og baggrunden er fundamentalt anderledes. Vi tror på, at børn skal have lov til at være børn, og vi tester, vejer og måler dem ikke. Vi ser dem. Vi ser de styrker og kvaliteter, de hver især har, og bygger vores undervisning på det.

Lærerne bruger den levende fortælling. Eleverne skriver og tegner selv deres bøger og får på den måde et personligt forhold til det lærte. Sådan arbejder vi gennem hele skolegangen med at gøre den abstrakte læring konkret for børnene. Når eleverne lærer at måle, sker det som del af en byggeperiode, hvor en bænk, en port eller en skulptur skal formes. Tabellerne tilegner eleverne sig ved at klappe dem i takt, så de bliver en rytmisk bevægelse i kroppen.

Dette er blot nogle få eksempler på skolens værdier. De hviler på livsanskuelsen antroposofi, og målet er at gøre eleverne til frie og selvstændige mennesker med en sund dømmekraft.

Børn skal være børn
Børn skal være børn