Skolegang

“Vil du lære dig selv at kende,
se dig omkring i verden til alle sider.
Vil du lære verden at kende,
se ind i din egen sjæls dyb.”

– RUDOLF STEINER

På Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg har eleverne næsten de samme fag, som deres kammerater i en dansk folkeskole. Men metoderne til indlæring og baggrunden er fundamentalt anderledes. Vi tror på, at børn skal have lov til at være børn, og vi tester, vejer og måler dem ikke. Vi ser dem. Vi ser de styrker og kvaliteter, de hver især har, og bygger vores undervisning på det.

Lærerne bruger den levende fortælling. Eleverne skriver og tegner selv deres bøger og får på den måde et personligt forhold til det lærte. Sådan arbejder vi gennem hele skolegangen med at gøre den abstrakte læring konkret for børnene. Når eleverne lærer at måle, sker det som del af en byggeperiode, hvor en bænk, en port eller en skulptur skal formes. Tabellerne tilegner eleverne sig ved at klappe dem i takt, så de bliver en rytmisk bevægelse i kroppen.

Dette er blot nogle få eksempler på skolens værdier. Målet er at gøre eleverne til frie og selvstændige mennesker med en sund dømmekraft.

I 1. klasse er klasselæreren på besøg hos elev og forældre i hjemmet. Her får læreren mulighed for at møde barnet i hjemlige omgivelser og danne sig et billede af barnet der.