ERHVERVSVEJLEDNING

DET VIDERE SKOLEFORLØB EFTER 9. KLASSE ELLER 10. ÅRGANG

I samarbejde med forældre og elever bestræber skolen sig på at bidrage med råd, vejledning og information i forbindelse med det videre uddannelsesforløb.

Ved de årlige skole- hjemsamtaler drøftes fra 6. klasse elevens dannelses- og uddannelsesmæssige standpunkter også med henblik på valg af senere ungdomsuddannelse.

I 9. klasse og 10. årgang informeres eleverne løbende fra skolens side om de forskellige ungdomsuddannelser: Rudolf Steinerskolens 11. og 12. klasse, STX (Studentereksamen) HHX(Højere Handelseksamen) HTX(Højere teknisk eksamen) HF(Højere Forberedelseseksamen) samt Erhvervsuddannelserne.

Derudover er skolen gerne behjælpelig med at etablere individuelle internationale ophold på andre Waldorfskoler (Rudolf Steiner skoler) af 1-3 mdr. varighed fx på 10. årgang.

I 9. klasse er der et uges ”brobygningsforløb” med et eventuelt videre Rudolf Steinerskoleforløb for øje. Det varetages af Rudolf Steinerskolen i Herlev, Mikaelsskolen, som har en fuldt udbygget skole fra 0-12. klasse.

Nogle elever beslutter sig for et efterskoleophold efter 9. klasse med fokus på fx gymnastik, fodbold eller kunst.
På 10. årgang går alle elever ud i en uges erhvervspraktisk socialpraktik.

Brobygning på 10. årgang finder sted hvert år i en uge i samarbejde med Vordingborg Gymnasium og HF.