EURYTMI

Eurytmi er en dans, hvor bevægelserne udtrykker sjæl, skabende kræfter og energier. Musikken og digtningen omsættes til bevægelse af den menneskelige krop i rumlige enkle koreografier med alle eleverne. I gymnastik og dans kan bevægelserne formes fuldstændig frit. I eurytmi findes der for hver lyd og hver tone en mere bestemt bevægelse. Alle klasser undervises i eurytmi.

BEVÆGELSESKUNST

Bevægelseskunsten eurytmi er et fag, der indtager en vigtig plads i Steinerskolens læreplan.
Eurytmien blev udviklet af Rudolf Steiner, eurytmi er græsk og betyder: Harmonisk eller smuk bevægelse.
Eurytmi er en scenekunst, som gennem kroppens bevægelser gør musikken og sproget synligt. Man bruger kroppen som instrument og videreudvikler de bevægelser, som strubehovedet udfører, når vi taler, ved at vi med hele kroppen udtrykker de kræfter, der er i bogstavernes lyde.

De forskellige lyde udtrykkes med armene og med kroppen, og dermed bliver et digt til ’synlig tale’.
I ”synlig musik” udtrykkes toner, intervaller, dur og mol, rytme og takt med kroppen gennem mange bevægelser.
Alting virker ind på barnet, fordi det endnu er så uformet og modtageligt. Bevægelserne i eurytmien virker harmoniserende og former barnet og samtidig vækkes de skabende kræfter.

Eurytmien har en vigtig social rolle i undervisningen. Man lærer at vise hensyn, være opmærksom og at gøre noget sammen med andre, og børnene bevæger sig i større eller mindre grupper i geometriske eller frie former.