LITTERATURLISTE

Hvem var Rudolf Steiner? Hvordan begyndte det hele? Hvad er tankerne bag? Mange spørgsmål melder sig, når man overvejer at melde sine børn ind på skolen. Der findes en del litteratur, der handler om antroposofi. Mange titler er af Rudolf Steiner selv, men der er også andre antroposofiske forfattere.

Som nye forældre på skolen, er man ofte interesseret i at læse om pædagogikken på skolen og studere, hvad Rudolf Steiner har skrevet.

Der udbydes jævnligt studiekredse og foredrag på skolen, hvor man kan få et indblik og stille spørgsmål. (hold øje med opslag i Rundt Om Skolen, som er skolens blad)
Forældre på skolen modtager tidsskriftet Steinerskolen, der tager aktuelle emner op. Bladet udgives på dansk og norsk.

LITTERATUR

“Jeg elsker min skole – en introduktion til de første klasser i en Rudolf Steinerskole”, 2006, Christina Helen Kirstinesgaard.
“Simplicity Parenting”, 2009, Kim John Payne.
“Forår i skolen”, 1969, en indføring i Rudolf Steiners pædagogik, af Holger Mellerup.
“Teosofi”, 1955, af Rudolf Steiner.

ARTIKLER

På Antroposofisk Selskabs hjemmeside er der yderligere forslag til litteratur.

WWW.RUDOLFSTEINER.DK