FORÆLDRESAMARBEJDE

Samarbejdet mellem skolen og forældrene sker i det små hver dag, eksempelvis når barnet bringes til skolen. Mere formaliseret er samarbejdet og kontakten på forældremøder og ved konsultationer.Det er væsentligt for samarbejdet omkring barnet, at klasselæreren har en god kontakt til forældrene, og at der er en fælles forståelse for barnets udvikling. Den fælles forståelse skabes blandt andet igennem to årlige forældremøder, hvor lærerne på baggrund af skolens pædagogiske grundlag fortæller om børnenes udvikling og de aldersspecifikke temaer, der lægger til grund for undervisningens karakter og emner på det aktuelle klassetrin.På forældremøderne vil forældrene desuden få et billede af klassens indsats i undervisningen og dens sociale ressourcer, som lærerne ser dem. Særlige situationer og undervisningsforhold kan tages op, og faglærerne kan belyse alderstrinnet ud fra hver deres område.

DEN PERSONLIGE SAMTALE

HJEMMEBESØG

Individuelle spørgsmål kan tages op ved den årlige konsultation. Konsultationerne aftales og ledes normalt af klasselæreren, men der kan også deltage faglærere efter behov. Her taler man om barnets faglige standpunkt, indsatsen i skolen, om hjemmearbejdet, om eventuelle personlige problemer og barnet sociale egenskaber.
I de mindre klasser foregår konsultationerne kun med forældrene, men i de større klasser er eleven også til stede og inddrages i samtalen omkring faglige og uddannelsesmæssige spørgsmål.

VordingborgI 1. klasse er klasselæreren på besøg hos elev og forældre i hjemmet. Her får læreren mulighed for at møde barnet i hjemlige omgivelser og danne sig et billede af barnet der.

RETNINGSLINJER FOR ELEVERNE I UNDERSKOLEN

HVERDAGEN PÅ RUDOLF STEINER SKOLEN I
VORDINGBORG

Vi vil gerne bevare barndommen gennem hele underskolen, som ligger til grund for den naturlige udvikling i overskolen og for resten af livet.
Derfor beder vi om, at I følger vores retningslinjer nedenfor og sender jeres børn i skole hver dag parate til hverdagen her.

MOBILTELEFONPOLITIK

Underskole og mellemskole 1. – 8. klasse
Alle mobiltelefoner samles ind om morgenen af klasselæreren og opbevares til endt skoledag, hvor de udleveres til eleverne igen.
Da skolen er mobilfri zone, anbefaler vi, at eleverne lader deres mobiltelefoner blive hjemme, hvis det ikke er strengt nødvendigt at have den med.
Vi beder ligeledes forældre og andre som færdes på skolen om ikke at bruge mobiltelefon på skolens område.

BODPOLITIK

Eleverne kan gå i 8. klasses bod fra 3. klasse, hvor det også bliver naturligt at ”handle” bl.a. pga. undervisning i købmandsregning.

MADPOLITIK

Vi beder om, at eleverne har en sund og nærende madpakke med og kun medbringer vand som drikkelse.

LILLE LEGEPLADS OG SKOLEGÅRD

1. klasse holder frikvarter på den lille legeplads (ved 1., 2. og 3. klasse) indtil efterårsferien.
Legepladsen ud for 1., 2. og 3. klasse er forbeholdt elever fra disse klasser.
Den store skolegård er forbeholdt elever fra 4. – 10. klasse.

PÅKLÆDNING

Frikvartererne foregår udendørs, hvor glade børn leger, og det foregår bedst i sko, man kan løbe i, og tøj man kan tumle og klatre i træer i.
Der skal altid være skiftetøj på elevernes plads i garderoben.
Tøj til årstiden: hue, vanter, varmt fodtøj, overtrækkere/flyverdragt (hvilket er fast udepåklædning i passeren om vinteren.
Eleverne må ikke i skoletiden bære nedringet tøj, have bare maver eller på anden vis være udfordrende klædt. Slogans (der kan virke stødende) og tegneserietryk på tøj samt sko med hjul og lys frabeder vi os venligst.
Eleverne må i skoletiden ikke sminke sig, bruge hårvoks, farve hår eller lign. før de kommer i overskolen. Før 1. klasse må man ikke
have øreringe, og vi anbefaler, at man venter med øreringe til overskolen. Har eleven allerede hul i øret, må man højst have en ørestik i hvert øre.

FERIE

Vi vil på det kraftigste opfordre til, at eleverne ikke holder ferie på skoledage.

RELATEREDE EMNER