OVERGANGSFREKVENS

Overgangsfrekvens er en opgørelse over, hvor mange procent af eleverne, der fortsætter på en videregående ungdomsuddannelse. Status er opgjort i hhv. september samme år og i september det efterfølgende år.

Skoleåret 2019/2020, september samme år:

Vordingborg kommune: 42,4% Landstal: 44,1%

Rudolf Steiner Skolen: 10,7%

Rudolf Steiner Skolens lave overgangsfrekvens efter 9. klasse opgjort i september samme år kan forklares ud fra, at langt de fleste af vores elever fortsætter i 10. – enten hos os selv, på efterskole eller anden skole.

Skoleåret 2019/2020, september efterfølgende år:

Vordingborg kommune: 82,1% Landstal: 86,7%

Rudolf Steiner Skolen: 96,4%

Rudolf Steiner Skolens overgangsfrekvens på 96,4% opgjort i september det efterfølgende år er i øvrigt det 3. højeste af hele Vordingborg kommunes folkeskoler, friskoler, privatskoler og efterskoler.

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1982…ne