TILSYNSERKLÆRINGER

Der udarbejdes hvert år en tilsynsrapport, sådan som loven foreskriver. Læs den aktuelle her på siden. Skolens tilsynsførende er fra og med skoleåret 2018-19 Peter Skjoldborg. Han er udpeget af forældrekredsen og besøger skolen og følger undervisningen i klasserne flere gange om året. Peter Skjoldborg har indgående kendskab til lovgivningen indenfor friskole- og folkeskoleområdet og fører tilsyn med, at skolen lever op til de fastsatte krav fra Undervisningministeriet. Peter Skjoldborg besøger klasserne uanmeldt en til to gange om året. Han udvælger klassetrin og fag han ønsker at deltage i. Efterfølgende har han samtale med de enkelte lærere.