UNDERVISNINGSMILJØ

UMV

ELEVERNES PSYKISKE OG FYSISKE UNDERVISNINGSMILJØ 2022

Undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø
Eleverne på 8.,9. og 10. klassetrin har svaret på spørgsmål om deres fysiske og psykiske undervisningsmiljø i
november måned 2022. Det er sådan vi har valgt at lave undersøgelsen her på skolen.
I opstillingen kan man se spørgsmålene, og hvordan eleverne har svaret. Klasserne har svaret så
samstemmende, at resultaterne er lagt sammen i opstillingen.
Grøn markering er det svar, der har fået flest stemmer. Gul er det svar, der har fået næstflest stemmer.
Enkelte steder er der stemmelighed.
Resultatet af undersøgelsen viser, at eleverne er ret godt tilfredse med skolen og klassen og lærerne. Det
betyder vel ikke at alt er rosenrødt, det er bare en temperaturtagning. I kommentarerne til undersøgelsen gjorde nogle elever opmærksom på, at der er træk fra nogle af vinduerne i 10. årgangs lokale ved særlige vindforhold.

Venlig hilsen
Jesper Betak Lund

HANDLINGSPLAN

Dette års UMV peger ikke på andre væsentlige områder, der skal arbejdes med, end træk fra vinduerne i 10. årgangs lokale. Skolens tekniske personale er gjort opmærksom på dette og har fået til opgave at udbedre disse forhold.

OPFØLGNING

Skolens ledelse følger op på handlingsplanen medio juni 2023.