ORGANISATION

Skolens ledelsesstruktur er organiseret på en måde, der sikrer en effektiv og koordineret ledelse af skolen. I spidsen for ledelsen står skolelederen, som har det overordnede ansvar for skolens drift og udvikling. Skolelederen varetager administrative opgaver, sikrer implementering af skolepolitikker og samarbejder med både lærere, elever og forældre for at skabe en god læringskultur.

Under skolelederen er der tre grupper, der udgør vigtige enheder i skolens ledelsesstruktur. Den første gruppe er klub- og pasningsordninger, der tager sig af skolens fritidsaktiviteter og pasningstilbud uden for normal skoletid. Denne gruppe sikrer, at eleverne har mulighed for at deltage i forskellige klubaktiviteter og modtage ordentlig pasning, hvis det er nødvendigt.

Overskolen udgør den næste gruppe i ledelsesstrukturen. Dette er den ældre årgang af elever, som går på skolen, og deres koordinator er en del af ledelsesgruppen. Koordinatoren for overskolen samarbejder med skolelederen og andre relevante interessenter for at sikre en sammenhængende og kvalitetsfuld undervisning og trivsel for eleverne.

Underskolen udgør den sidste gruppe i ledelsesstrukturen. Dette er den yngre årgang af elever, og deres koordinator er også en del af ledelsesgruppen. Koordinatoren for underskolen arbejder tæt sammen med skolelederen og de øvrige koordinatorer for at sikre en god overgang fra børnehave til skole samt for at støtte undervisning og trivsel for de yngste elever.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom grupperne er organiseret i tre søjler, så samles de på tværs af skel i det pædagogiske arbejde. Dette betyder, at der er en tæt samarbejde og koordination mellem klub- og pasningsordninger, overskole og underskole.

Hver gruppe har en koordinator, der sammen med skolelederen i koordinationsgruppen sikrer en effektiv kommunikation, koordination og samarbejde på tværs af skolen. Det giver mulighed for at imødekomme elevernes behov på forskellige niveauer og sikre en sammenhængende og positiv læringsoplevelse for alle elever.

RELATEREDE EMNER