PRISER

Skolen drives dels ved statsmidler dels ved forældrebetaling for eleverne. Statsmidlerne til en friskole udgør størstedelen af skolens indtægter, men kan dog langtfra dække udgifterne. Derfor betaler forældrene skolepenge for deres børns skolegang.

Her kan du læse en oversigt, over hvad det koster at sende sine børn afsted til Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg.

PRISER GÆLDER PR. JANUAR 2024

FØRSTE BARN

1300 kr.
Pr. måned i 11 måneder

ANDET BARN

650 kr.
Pr. måned i 11 måneder

TREDJE BARN

100 kr.
Så længe barn 1 og 2 går på skolen

ANDRE UDGIFTER

Forældre skal derudover regne med udgifter til følgende:

  • Rengøring
  • Instrumenter og undervisning
  • Udflugter og rejser
  • Materialer
  • Kostpenge i børnehaveklassen.
  • Forældrene underrettes om indkøbene, og de betales sammen med skolepengene via PBS.

PASSERORDNING

Skolefritidsordningerne koster 600 kroner om måneden i 11 måneder. I sommerferiens første to uger, tilbyder vi ”Sommerpasser” til de elever, der går i bhk. – 3. klasse.

BETALING

Vi anbefaler, at man tilmelder sig PBS, så betalingerne sker helt automatisk. Betales skolepengene ikke, bliver den manglende betaling sendt til inkasso.

Det er muligt at søge delvis friplads. Skolen modtager et mindre beløb fra staten til fordeling mellem ansøgere og efter indkomst. Ansøgningsskemaer udsendes til alle i september.