SUNDHEDSPLEJERSKE

SUNDHEDSPLEJERSKE
Vi samarbejder med kommunens sundhedsplejerske. Vi tilbyder individuelle sundhedssamtaler med vores elever i børnehaveklassen, 6. klasse, og 8. klasse. Til disse samtaler vil der være et tilbud om at få undersøgt syn, hørelse, motorik og måling af højde og vægt. Derudover tilbydes der en sundhedspædagogiske aktivitet i 1. klasse og i 3. klasse sammen med måling af højde og vægt.
I de mindste klasser anbefaler vi, at forældrene deltager i samtalerne. Andre emner kan tages op med sundhedsplejersken, og hun vil kunne give råd og vejledning omkring sundhed, kost, motorik, søvn, almen trivsel, sprog, pubertetsspørgsmål og lignende.
Samtalerne er et tilbud til forældrene og langt de fleste vælger at tage imod det. Sundhedsplejersken har desuden et samarbejde med klasselæreren, hvor eksempelvis pubertets- eller seksualundervisning kan komme på tale i overskolen.

Kiki Haller BaggesenSundhedsplejerskeMobil: 20603814krbn@vordingborg.dk

RELATEREDE EMNER