SPECIALUNDERVISNING

INKLUSION OG SPECIALUNDERVISNING PÅ RUDOLF STEINER SKOLEN I VORDINGBORG

Fordi Rudolf Steiner tilsigtede pædagogikken at være for alle børn, er det et grundlæggende princip for vores undervisning og vores holdning til eleverne, at alt hvad vi gør, styres af princippet om, at hver elev er som de burde være, og at vores opgave som lærer er
at spørge:

”Hvad bor i hvert menneske og hvad kan udvikles i ham eller hende? “

Og at,

” Der må tages hensyn til børnenes forskellighed, og vores opgave som lærer er at kunne kende hvert barn.”

På Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg, tilstræber vi at give så bred en læseplan som muligt for at nå så mange elever (med deres
forskellige færdigheder og behov) som muligt. Vi tilbyder omfattende musik, kunst, sløjd, håndarbejde, byggeri osv. ud over billedlig, fortællingsbaseret undervisning af alle faglige emner, som hver lærer stræber efter at bringe til live for at inspirere eleverne i klassen til at elsker at lære, og gøre denne læring til deres egen.

Alle eleverne i hver klasse er som udgangspunkt inkluderet i alle lektioner, og klassen undervises som en helhed. Hver lærer tager individuelt og i samarbejde med hinanden ansvar for at sikre, at den enkelte elev er i stand til at blive belivet af stoffet. Fordi det er en inkluderende undervisning, trækkes eleverne ikke rutinemæssigt ud af klassen til specialundervisning, og vi tager udgangspunkt i iagttagelse af eleverne, når vi skaber undervisning der tilgodeser hver elev. Skolens højeste mål og sigte med at give specialundervisning er at sørge for, at der sker en faglig progression og at elevernes trivsel bevares, sådan at elevernes kan fastholdes i klassefællesskabet.

Indenfor specialområdet har vi flere gode samarbejdsmuligheder. Vi har et fint samarbejde med Familierådgivningen i Vordingborg Kommune, skolepsykolog, PPR og med sundhedsplejen. Derudover kan vi i begrænset omfang bruge læge Tomas Johansens viden og erfaring indenfor antroposofisk medicin.

Skolen har mulighed for at teste for dysleksi og følge elever, der har læse/skrive udfordringer, med ST tests gennem skoleforløbet.

Vi tilbyder i øjeblikket følgende støtte: ekstra læsning og stave- undervisning, bevægelsesterapi,
kropsbevidsthed og færdigheder, håndværk, eurytmi og tid i naturen.

Støtteundervisning i klassen foretages af klasselæreren, der anvender alle elementer i Steinerpædagogikken til at understøtte børn der har behov: ved at opretholde en konstant og forudsigelig rytme og rutine, daglige rammer for vers, fløjtespil, sang, recitation, fortællinger og fysiske øvelser. Lektionerne er placeret på en måde, der gør det muligt for eleverne at tage et emne intensivt ind og derefter fordøje det- ind og udånding, der følger et barns naturlige rytme for at engagere sig med verden.

Støtteundervisning i klasserne inkluderer: maling; sprogformning; recitation; formtegning; rytmisk undervisning;
form/struktur i klassen; bevægelse og legegymnastik; gentagelse; daglig musik; håndarbejde; formgivning; lærerens glæde ved at
undervise; læreren bestræber sig på at være et forbillede; Læreren bestræber sig på at forstå og dermed elske hver elev;
billedrig undervisning med kontekst; struktureret og forsigtig opbygning af evner; undervisning der udvikler sig fra `gøre´ til
’forstå’; læsegrupper, regnegrupper og undervisningsdifferentiering.

I øjeblikket har vi på skolen, børn fra over ni forskellige etniske og sproglige baggrunde og børn med en bred vifte af intellektuelle
og fysiske evner. Indtil videre har vi ikke elever med alvorlige fysiske begrænsninger.