UNDERVISNINGSPLANER

Når man klikker på de enkelte fag herunder, kan man se vores planer med undervisningen. I al fald den del, der handler om nogle af målene med undervisningen. Man må ikke tro, at man så ved alt om skolen ved at læse dem.

Alt det vigtigste står ikke i undervisningsplanerne, det der egentlig gør os til en steinerskole:

At vi hilser pænt på hinanden i respekt for det åndelige i hvert menneske.

At vi mødes hver morgen til morgensamling og -sang, alle skoledage for at mærke hinanden. Forældre og tidligere elever kommer ofte også med.

At vi sætter morgensangen i gang med en enkelt tone, og lader hvert menneskes stemme følge de andres stemmer uden musikledsagelse.

At vi begynder hver lektion med at finde vores ro efter frikvartererne ofte med et vers.

At vi afslutter hver lektion med et vers, og at vi har en ide med det.

At alle klasser følger med i, hvad de andre klasser laver hver morgen til recitationerne og til klassernes optræden til månedsfesterne.

At vi organiserer dagens læring i hovedfag og øvetimer (og blokfag for de stores vedkommende), og at vi har en ide med det.

At det pædagogiske personale er med i ledelsen af skolen, og at undervisningen og eleverne derfor står helt centralt.

At klasselæreren følger eleverne år efter år, så eleverne følges tæt.

At klasselokalet afspejler elevernes alder og tit også årstidernes skiften.

Osv osv…….. alt det, er ikke kan måles eller vejes, men som er så vigtigt.

Man kan evt. læse lidt mere i skolens formålsparagraf og værdier, ellers må man selv i gang med læsningen i grundbøgerne for at vide, hvad en steinerskole er eller kan være; om ideen bag skolens virke i samfundet.

I øvrigt står der heller ikke noget i undervisningsplanerne om, at vi forbeholder os ret til at forbedre os hver dag. Vi prøver ustandseligt at blive bedre, at revidere fagene, og først noget tid bagefter kan man se det udmøntet i planerne. Planer er planer, men det er ikke altid planerne følges fuldstændig. Det ved vi fra livet, og skolens undervisningsplaner er ikke et billede på hverdagen i skolen time for time. Fagbeskrivelserne er tæt på, og vi står ved dem, men der er så meget andet.

Børnehaveklasse

Humanistisk

Kreativ og praktisk

IT

Naturfag